Regels en rijbewijzen m.b.t. quads


Een quad is een voertuig met 3 of 4 wielen zonder carrosserie.

Verkeersregels quad

Met een quad die wettelijk wordt gezien als bromfiets moet u zich houden aan de verkeersreglementen voor bromfietsen.

Met een quad die wettelijk wordt gezien als driewielig motorvoertuig moet u zich houden aan de verkeersregels voor automobilisten.

Niet goedgekeurde quad en openbare weg

Een quad die niet is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg mag alleen op niet voor het openbaar verkeer openstaand eigen terrein rijden. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. Voorbeeld is een kinderquad.

Quad goedgekeurd als bromfiets

Als u een quad wilt besturen, moet u voldoen aan dezelfde regels die voor reguliere bromfietsen gelden:
- u moet minimaal 16 jaar zijn;
- u moet een bromfietsrijbewijs hebben;
- u draagt een helm;
- uw quad heeft een kenteken.

Quad goedgekeurd als driewielig motorrijtuig (catagorie L7e)

Om op een quad goedgekeurd als driewielig motorvoertuig te mogen rijden, moet u:
- minimaal 18 jaar oud zijn;
- een rijbewijs B hebben;
- een helm dragen, tenzij de quad veiligheidsgordels heeft;
- een quad met een kenteken hebben.

Vanaf 19 januari 2013 zijn de regels voor het rijbewijs voor driewielige motorvoertuigen veranderd!
Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van minder of gelijk aan 15 kilowatt (kW) (catagorie L7e), moet u vanaf 19 januari 2013 rijbewijs B hebben.

Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, moet u rijbewijs A halen of uw rijbewijs B voor 19 januari 2013 gehaald hebben. In het laatste geval mag u de quad met rijbewijs B besturen.

Quads volgens de oude goedkeuringsregeling (welke afliep op 31 december 2018) zijn allemaal op kenteken 15 kW, dus die mag je ten allen tijde met rijbewijs B besturen.
Quads volgens de nieuwe goedkeuringsregeling hebben vaak meer dan 15 kW (dat kunt u op de kentekenkaart zien) en dan moet u dus rijbewijs A hebben of uw rijbewijs voor 19 januari 2013 gehaald hebben!

Quad goedgekeurd als tractor (catagorie T3)

Om op een quad goedgekeurd tractor te mogen rijden, moet u:
- minimaal 16 jaar oud zijn;
- een tractor rijbewijs hebben;
- momenteel rijden deze quads nog met de bekende afgeknotte driehoek, maar zeer binnenkort zal een tractorkenteken verplicht zijn. Rijdt u alleen op eigen terrein dan is het toekomstige kenteken niet verplicht, maar bent u niet verzekerd.